Historická účelová budova

24.9. 2020- 21.3. 2021

Minulý rok uplynulo 100 rokov od konania prvých egyptologických prednášok, ktoré v letnom semestri v roku 1919 na Karlovej univerzite v Prahe vypísal docent František Lexa. Od týchto čias česká egyptológia prešla veľký kus cesty, na ktorej ju čakali roky úspechov, ale aj ťažkých bojov o vlastnú existenciu. Český egyptologický ústav FF UK pripravil retrospektívnu výstavu.

Výstava predstaví návštevníkom začiatky, keď sa v skromných pomeroch na univerzite v prvej polovici 20. storočia rodil nový vedecký odbor. Vďaka veľkému osobnému nasadeniu a nezdolateľnej vôli Františka Lexy sa na univerzite etabloval. S prispením jeho žiakov sa časom premenil z akademického bádania v Prahe na skutočné vedecké pracovisko zaoberajúce sa aj terénnym výskumom – priamo v Egypte.

Druhá časť výstavy predstaví obdobie rokov 1960-2019, keď ústav organizoval archeologické výskumy priamo v Egypte a Sudáne. Predstavený je hlavne Abúsír, ktorý je dodnes „hlavným“ sídlom českých egyptológov. Fotografie ukazujú premenu archeologickej lokality a ilustrujú rozmanité nálezy a zaujímavé situácie. Rozľahlá satelitná fotografia umiestená v lightboxe umožňuje zachytiť rozľahlosť územia celej memfiskej pyramídovej nekropoly, kde sa Abúsír nachádza a zároveň ukazuje poteciál lokality pre ďalšie generácie vedcov. Tajomný priestor šachtových hrobiek plných náboženských textov je na výstave prezentovaný pomocou filmovej projekcie. Niektoré z nálezov zastupujúce rôzne materiály budú prítomné vo forme 3D tlače, ktorých je možné sa dotýkať.

Vstupné: 3€/1€

Máme pre vás zaujímavý tip:

Pozrite si dokumentárny film RTVS: Šesťdesiatosmičkár: Ján Mindžiak o prvom slovenskom egyptológovi, ktorý bol súčasťou československého tímu, ktorý pracoval na Záchrannej akcii UNESCO v Núbii, o ktorej sa dozviete na výstave.