Mineralogický klub pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach a Stredná premyslená škola dopravná pozývajú na 31. Medzinárodnú výstavu minerálov, skamenelín, šperkov a ozdobných predmetov, spojenú s výmennou burzou.

Vystavovatelia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska prezentujú farebnú krásu a  pestrosť kryštálových tvarov, estetický vzhľad minerálov a drahých kameňov ako aj ich využitie v rôznych šperkoch, ozdobných či umeleckých predmetoch.

V sprievodnom programe už tradične prebehne o 14.00 tombola. Obohatením podujatia bude aj výstavka minerálov zo slovenských lokalít a čaro achátov na fotografiách. Každý návštevník dostane minerál zdarma.

Viac informácií už čoskoro!

22. júna 2024, od 9:00 do 16:00 v priestoroch SPŠ Dopravná (Hlavná 113, Košice).