Memorandum o spolupráci medzi Východoslovenským múzeum v Košiciach a Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach

29. júla 2021 dr. Hetey Ágota, generálna konzulka Maďarska a riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach PhDr. Robert Pollák podpísali memorandum viažuce sa k expozícii Košický zlatý poklad za účelom vytvorenia maďarskej verzie interaktívneho systému v expozícii.