V rámci Mesiaca úcty k starším (október) pripravujeme komentovanú prehliadku výstavy Storočie propagandy pre seniorov.

Jedným z dlhodobých zámerov VSM je vzdelávať zrelších návštevníkov, ktorí sú v súčasnej postfaktickej dobe cieľovou skupinou dezinformátorov. VSM je kultúrnou a osvetovou inštitúciou, kladúcou dôraz na vzdelávanie v každom veku. Pripravované podujatie orientované na seniorov je nielen prejavom úcty, ale aj pomoci starším, ktorí sú platnými členmi našej spoločnosti a podieľajú sa na vytváraní hodnôt pre ďalšie generácie.

26. októbra 2023 v Historickej účelovej budove VSM v troch vstupoch – 13:00, 14:00 a 15:00 bude výstavou sprevádzať jej autor, Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. 

Seniori budú mať počas celého dňa vstup na výstavu ZADARMO, čaká ich aj malý darček.

Srdečne pozývame!