Historická účelová budova – Na skle

od 21.6.2023

Na skle vystavené

V roku 2023 si Východoslovenské múzeum v Košiciach pripomína 120.výročie Historickej účelovej budovy.

V našich končinách sa jedná o ojedinelú stavbu – budovu účelovo postavenú a určenú na prevádzku múzejnej inštitúcie, akých v rámci niekdajšieho Uhorska nebolo mnoho a na území Slovenska bola vôbec prvou takouto stavbou. V budove múzeum sídli od roku 1903 nepretržite. Aj keď sa časom menili  vnútorné dispozície a usporiadanie priestoru, jej múzejné poslanie ostávalo nemenné.

Zámerom autorov je priblížiť históriu budovy návratom k prvej expozícii, ktorá bola v tomto priestore zrealizovaná v roku 1903. Vďaka dobrej dokumentácii (tlačený katalóg, archívne záznamy a fotografický materiál) možno pracovať s efektom návratu v čase – popisné texty kopírujúce vizuál popisov z prvej expozície, a doplnenie mobiliáru o dve pôvodné pultové vitríny zachované z prvej expozície. Dôraz je kladený na prezentáciu zbierkových predmetov zadokumentovaných v tlačenom katalógu z roku 1903. Výstava pripomenie aj najvýznamnejšie osobnosti, ktoré stáli za založením múzea, ktoré sa pričinili o realizáciu budovy, a ktoré v nej pôsobili.

foto: FotoBodnar