Dom remesiel

30.11.2022 – 30.3.2023

Autorská výstava Amálie Holíkovej prezentujúca objekty vypálené technikou raku, alebo zadymované drevom v poľnej peci.