Historická účelová budova

do 18.9. 2022

Výstava konaná pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku prezentuje v širšom kontexte históriu poľskej šable ako jedného z dôležitých historických elementov poľskej národnej tradície a identity. História poľskej šable tvorí totiž neodmysliteľnú súčasť dejín poľského vojenstva od 17. po 20. storočie. Súčasťou inštalácie bude aj niekoľko exemplárov šablí poľskej proveniencie zo zbierok militárií Východoslovenského múzea v Košiciach. Týmto prepojením priam symbolicky akcentujeme potrebu vzájomného spájania a dopĺňania našich kultúr nielen v rámci strednej Európy, ale aj v širšom európskom kontexte.

vernisáž: 19.5.2022 o 16:00

2€/1€

vypočujte si, čo o poľskej šabli povedal náš kolega, M. Jarinkovič v rozhovore s Janou Patarákovou pre Rádio Regina východ:

https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/150-rokov-vsm/290405/polska-sabla

https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/150-rokov-vsm/290404/karabela