Galéria pri komíne, Historická účelová budova

20.10.2022 – 22.1.2023

Júlia Zelená sa na profesionálnej výtvarnej scéne doma aj v zahraničí pohybuje už viac ako štvrťstoročie. Pravidelne vystavuje sama, na kolektívnych výstavách, v ostatnom čase v rámci voľnej tvorby spolu s domovským Umeleckým združením C+S. Od začiatku osciluje na pomedzí dvoch disciplín – voľnej výtvarnej tvorby a odevnej tvorby  – textilu, ktorý je tradične pokladaný za úžitkový výtvarný prejav. V jej artefaktoch je prítomná, a dokonca nevyhnutná, fúzia zo sféry neobmedzenej voľnej tvorby do zóny asketickejšieho dizajnu a naopak. Odev je pre ňu komunikáciou s dobou, s ľuďmi, učí ju pokore, precíznosti a dôslednosti . Výtvarná tvorba je pre ňu slobodou.

Prezentovaná výstava obsahuje výber z  viacerých oblastí jej tvorby, do ktorej prenáša záznamy zo svojich ciest, ale aj miesta, kde nikdy nebola a  ktoré transformuje do vlastných predstáv.  Obrazy upútajú diváka ústredným motívom. Ale to je len prvotná vrstva, prvoplánový pohľad. Je nutné pristúpiť bližšie. Okom ako lupou môžeme pátrať po detailoch. Je ich množstvo.  Dá sa v nich čítať ako v dlhom texte. Vznikajú drobné príbehy.

Na strane druhej sa snaží veľmi úsporným spôsobom maľby a farebnosti zachytiť inú tvár krajiny. Čistota farieb na jednej strane je v kontraste s pestrou výraznou až expresívnou farebnosťou. Akryl, papier, netkaná tapiséria, hodváb, to všetko sú prostriedky na nájdenie obrazu krajiny, ktorá je jej dlhodobou témou.  Jej výsledné diela v sebe nesú statický pokoj, symetriu, obrazové a asociačné bohatstvo, podnecujúce k meditácii a premýšľanie.

Aktuálna výstava predstavuje autorku v novom prístupe ku kompozíciám. Akoby jej minulé mikro-detaily prerástli do nového makro-sveta. Vyvážená kultivovaná farebnosť, objavnosť novotvarov, prechod od konkrétneho k abstraktnému. Júlia znovu prekvapuje. Jej aktuálna tvorba je dôkazom, že nezostáva na mieste, ale pre budúcnosť naznačuje viaceré tendencie, ktorými sa má možnosť uberať.

vstupné: 2/1€; cenník platný od 1.11.2022: — ČÍTAJ —