Galéria bašta

30.5. – 28.6.2024

Stanislav Jasovský – Nite abstrakcie

Výstava pri príležitosti životného jubilea autora (70 rokov) a 35 rokov jeho výtvarnej tvorby.
Nite pre autora symbolizujú podstatu a zmysel života, znamenajú hľadanie, objavovanie, prepájajú emócie s realitou života. Sú ako podaná záchranná ruka, ktorá nás prevedie cez úskalia života. Nite spájajú šťastných ľudí, ale pomáhajú aj v ťažkostiach. Všetko to, vložené do farieb, plôch a línií, vyjadruje súčasné autorovo smerovanie. Nite krásy aj smútku.

Výstava je prierezom tvorby autora za posledné tri roky, ku ktorým pričlenil niekoľko dominantných obrazov (Genezis – deň tretí a štvrtý) z predošlého obdobia. Tieto tvoria prepojenie – nite s novými dielami. Jeho tvorbu by sme výrazovo mohli zaradiť k abstraktnému expresionizmu, ktorý je charakterizovaný slobodou výrazu, s dôrazom na spontánnu improvizáciu. Nositeľom výrazu v jeho dielach je farba, maliarsky rukopis a forma. Silu výpovede znásobuje aj štruktúrovaný povrch a kombinácia maľby akrylom s  použitím kovových práškov,  ako je meď, bronz, mangán, či hliník. Pestrú paletu farieb v ostatnom čase vystriedali diskrétnejšie tóny a redukcia plôch. Je to nová poloha v jeho tvorbe.