Obrázky z prvorepublikových Košíc – predstavenie 5.časti