Obrázky z prvorepublikových Košíc: politické a spoločenské udalosti (1919-1938)

Základným predpokladom pre prípravu a realizáciu publikácie je bohatý obrazový materiál v zbierkovom fonde historickej a umeleckej fotografie a historickej tlače. Na základe aktuálneho spracovania týchto fondov máme zadokumentovaných vyše 400 záberov k približne 50 politickým a spoločenským udalostiam v Košiciach z obdobia prvej ČSR v rokoch 1918 – 1938. Do publikácie sme sa rozhodli v chronologickom poradí zaradiť výber najdôležitejších udalostí, ktoré sa odohrali vo verejnom priestore mesta, ktorý bol miestom konania návštev, zjazdov, sprievodov, manifestácií, protestov, osláv štátnych sviatkov, slávnostných otváraní inštitúcií a výstav, odhaľovania pomníkov, pohrebov, smútočných tryzien a pod. Vybrané zábery k udalostiam sme sa snažili podľa možnosti čo najviac prispôsobiť sprievodnému textu. Opisný charakter udalosti prevažne na základe dobovej tlače približuje priebeh a program podujatia, uvádza významné osobnosti, ktoré sa ho zúčastnili, alebo zaujímavosti. Publikácia podáva odbornej a laickej verejnosti základný prehľad o obrazových zbierkových predmetoch Východoslovenského múzea v Košiciach zachovaných k tejto téme medzivojnového obdobia. Jedinečnosť publikácie spočíva v tom, že ponúka čitateľom možnosť vidieť vyše 100 záberov a rôznych dokumentov k politickým a spoločenským udalostiam v Košiciach v rokoch 1918 – 1938 v ucelenej podobe.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.