Historická účelová budova

do 26. apríla 2020

Nazrite prostredníctvom nášho “okna” na výber zbierok z prvého tlačeného katalógu múzea z roku 1903. Tentokrát sme stránku otočili na militárie.