Historická účelová budova

od 23.4.2021

Nazrite prostredníctvom nášho “okna” na výber zbierok z prvého tlačeného katalógu múzea z roku 1903.

Tentokrát sme stránku otočili na sklo, keramiku a porcelán.