Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov

Východoslovenské múzeum v Košiciach venuje od roku 2009 zvýšenú pozornosť digitalizácii a ochrane časti fondu historickej a umeleckej fotografie, ktorá obsahuje sklenené negatívy. V roku 2020 úspešne pokračovalo ošetrením 440 kusov v poradí v 10. etape projektom s názvom Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov.  

 Z celkového počtu vyše 11 000 kusov týchto vzácnych zbierkových predmetov bolo v rokoch 2009 – 2021 ošetrených 1790 a digitalizovaných 4508 kusov. Kvalitné zábery sú veľmi často využívané na vedecko-výskumnú a prezentačnú činnosť. Múzeum ich poskytuje aj iným inštitúciám, bádateľom, súkromným firmám alebo médiám na výstavnú, publikačnú prípadne propagačnú činnosť. Každý negatív je pred digitalizáciou odborne ošetrený a pri zlomení sklenenej dosky aj reštaurovaný. Očistením oboch strán zbierkového predmetu sa samozrejme dosiahne vo výslednej podobe oveľa kvalitnejší záber.

Až na pár výnimiek pochádzajú všetky sklenené negatívy digitalizované v minuloročnej etape z jedného z najznámejších košických fotografických ateliérov Győri a Boros. Tento ateliér založený v roku 1914 fungoval na Mlynskej ulici č. 2 do znárodnenia v roku 1951 a približne 6 000 kusov sa dostalo do zbierok Východoslovenského múzea. Z motívov zachytených na záberoch dominujú portréty (ateliérové, skupinové v exteriéri), architektúra, celkové pohľady na mestá, ulice a rôzne objekty (mosty, sýpku, obchody).

Zábery Košíc z prvej polovice 20. storočia, ktoré sa dostali do minuloročného výberu zachytávajú predovšetkým Hlavnú ulicu (radnicu, Premonštrátsky kostol, Levočský dom, kláštor uršulínok, Urbanovu vežu a i.), ale napríklad aj Špitálsky kostol sv. Ducha, Miklušovu väznicu, Angelínum, architektúru 20. až 40. rokov 20. storočia. Vďaka týmto reprodukciám sa nám darí úspešne dopĺňať „obrazovú mapu“ košických ulíc a pamiatok z rôznych období na negatívoch, pozitívoch a pohľadniciach. Vďaka širokému pôsobeniu ateliéru Győri a Boros máme z ich produkcie zaujímavé zábery aj napríklad z Dolného Kubína, Kežmarku, Kráľovského Chlmca a iných miest. Vďaka skupinovým profesijným, žiackym a rodinným portrétom alebo portrétom v ateliéroch získavame prehľad o dobovej móde, odevných doplnkoch, prípadne významných osobnostiach regionálneho významu.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.