Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov (11. etapa)

Východoslovenské múzeum v Košiciach v roku 2021 úspešne pokračovalo v dlhodobom projekte, ktorý sa venuje starostlivosti a spracovaniu časti fotografických zbierok. Projekt s názvom Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov bol už jedenástym v poradí a minulý rok sa vďaka nemu podarilo odborne konzervovať a následne digitalizovať 500 ks sklenených negatívov. Od roku 2009 múzeum ošetrilo už takmer 2300 negatívov a digitalizovaná je takmer polovica z vyše 11 000 kusov.

Negatívy, ktoré boli ošetrované v posledných rokoch pochádzajú prevažne z východoslovenských fotografických ateliérov fungujúcich v 1. polovici 20. storočia. Nepriaznivým vplyvom mechanických, klimatických faktorov a  veku došlo z dlhodobého hľadiska k poškodeniu negatívov v rôznom rozsahu. Hlavnou prioritou odborného ošetrenia bolo ich odstránenie a konzervovanie stavu. Očistením oboch strán skleneného negatívu sa vo výslednej podobe získal v digitalizácii kvalitnejší záber.

Už od začiatku digitalizácie nachádzajú reprodukcie sklenených negatívov široké využitie. Východoslovenské múzeum v Košiciach, podobne ako iné kultúrne a pamäťové inštitúcie používa a sprístupňuje takéto zábery na rôzne účely. Využívajú sa v publikáciách, na výstavách, v dokumentárnych a propagačných reláciách, či seriáloch, záverečných prácach, prezentáciách a pod. Každoročne sa preto do zoznamu zbierok vybral taký súbor negatívov, aby ich motívy neboli jednotvárne.

V roku 2021 Východoslovenské múzeum získalo zábery z medzivojnových expozícií, výstav, aukčných výstav, archeologických nálezov. Zaujímavé sú štylizované portréty hercov a herečiek v kostýmoch alebo šatách. Pre účely pripravovanej publikácie o medzivojnovom školstve v Košiciach, boli do výberu zahrnuté zábery tried židovskej ľudovej školy a študentiek obchodnej akadémie. V súbore nechýbajú negatívy zachytávajúce budovy a architektúru mesta, interiér hotela Schalkház, Gajdove kúpele, areál Výstavy východu ČSR a iné zaujímavosti.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.