Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov

Východoslovenské múzeum v Košiciach pokračovalo v roku 2019 v ďalšej fáze dlhodobého projektu ošetrenia a digitalizácie sklenených negatívov. Z fondu historickej a umeleckej fotografie sa pripravil výber 500 ks negatívov stredných rozmerov prevažne z obdobia rokov 1918 – 1945. Odbornému ošetreniu každého jedného zbierkového predmetu prechádzal prieskum poškodenia, zásahov, retuší a spôsobu zabalenia. Po zadokumentovaní stavu skleneného negatívu bol stanovený postup ošetrenia a zabalenie do ph neutrálneho obalového materiálu, ktorý vyhovuje normám na ochranu fotografických materiálov.

Po ošetrení boli zbierkové predmety priebežne odovzdávané na vyhotovenie digitálnych reprodukcií vybranému fotografickému ateliéru. Každý sklenený negatív bol digitalizovaný v rozlíšení v rozmedzí 22 – 37 Mpx. Získané reprodukcie boli dodatočne upravené grafickým softvérom.

Najčastejšími motívmi sú rôzne druhy ateliérových portrétov, profesijné skupinové zábery, skupinové zábery žiakov, detské rodinné portréty, svadobné zábery. Na tzv. dvojportrétoch je možné detailne študovať rôzne postupy retuší, ktoré používali fotografi pri svojej práci. Databáza záberov politických a spoločenských udalostí bola doplnená sériou negatívov z príchodu francúzskeho generála Hennocquea do Košíc v roku 1919 a jeho návšteva Štátneho východoslovenského múzea. V menšej miere ale o to zaujímavejšie je na záberoch zachytená architektúra mesta, ulice, exteriéry a interiéry budov. Okrem väčších celkov sa v rámci projektu podarilo získať zaujímavé zábery košických budov postavených na začiatku 20. storočia alebo v medzivojnovom období.

Projekt „Ošetrenie a digitalizácia sklenených negatívov“ podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia prispel významne k ochrane zbierkových predmetov a získaniu digitálnych reprodukcií používaných pre výskumné, bádateľské a prezentačné účely.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.