Plenér v múzeu – výstava diel z výtvarného kurzu Inšpirácia vo farbách