PLUGGY – staň sa ambasádorom kultúrneho dedičstva

PLUGGY je prvá európska platforma sociálnych sietí pre kultúrne dedičstvo, ktorá  umožňuje občanom v celej Európe chrániť a obohacovať európske kultúrne dedičstvo. Sociálna platforma PLUGGY a doplnkové aplikácie (PLUGGY3D, PLUGGY Pins, PlugSonic Suite a Games Hunter) boli postavené na myšlienke umožniť európskym občanom aktívne sa zapájať do aktivít v oblasti kultúrneho dedičstva a konať nielen ako pozorovatelia, ale aj ako udržiavatelia, tvorcovia a najmä ako vyslanci kultúry a histórie ich krajiny.

Projekt je zložený z troch častí:

  1. Sociálna platforma (zdieľanie obsahu, inšpirácia, objavovanie kultúrneho dedičstva, participácia, návšteva kultúrnych inštitúcií)
  2. Kurátorské nástroje (vytváranie vlastného obsahu, digitálne knižnice, interakcia, digitálne zbierky, autorské práva)
  3. Aplikácie (PLUGGY3D, PLUGGY Pins, PlugSonic Suite a Games Hunter)

Východoslovenskému múzeu v Košiciach v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (Ekonomická fakulta) a ďalšími siedmimi EU partnermi z: Grécka (Institute of Communication and Computer Systems – koordinátor, múzeum Piraeus Bank Group, firma Clio), Talianska (firmy Vianet a Xteam), Španielska (Univerzita Malaga) a V. Británie (Imperial College London – patrí medzi 10 najlepších univerzít v Európe) sa podarilo v rámci vedecko-výskumného programu EÚ Horizont 2020, zameranie výzvy: Virtuálne múzeum, a sociálna platforma o Európskom digitálnom dedičstve, pamäť, identita a kultúrne interakcie (Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction) získať grant na projekt PLUGGY – inovatívna sociálna sieť pre kultúrne dedičstvo. V rámci tejto výzvy bolo za celú EÚ podaných 100 návrhov projektov, z čoho iba štyri boli schválené na financovanie (čiže priemerná úspešnosť za EÚ bola 4%).

Plný názov projektu v angličtine je: Pluggable Social Platform for Heritage Awareness and Participation

Projekt začal 1.12.2016, celková výška grantu od EK je 2 375 000 euro a skončil 30. novembra 2019.

Projekt bol európskou komisiou vyhodnotený ako úspešný. Bola ocenená technická, ale najmä sociálna inovácia – celý projekt vychádzal z Faro dohovoru, ktorého cieľ sme si stanovili aj pri vytváraní sociálnej platformy, kurátorských nástrojov a aplikácií.

viac o projekte: https://www.pluggy-project.eu/

pridajte sa aj vy: https://pluggy.eu/