Zemplínske múzeum v Michalovciach

9.9.-11.11. 2022

Poklad z Trhovišťa

Výnimočný nález bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej uvidíte v Zemplínskom múzeu v Michalovciach!

Viac informácií o náleze čítajte v staršom článku D. Gašaja: https://www.vsmuzeum.sk/poklad-z-trhovista/