Historická účelová budova VSM

od 18.5.2024

Predmety z dávnych čias sú nositeľmi príbehov krajiny a ľudí, ktorí v nej žili a tvorili jej kultúru. Pre archeológa je každý z nich malým pokladom, ktorý odkrýva um tvorcu – majstra, vzťah vtedajších ľudí k umeniu a zároveň aj ich každodenný život. Dokonalosť a krása týchto výrobkov nás ohuruje aj po niekoľko tisíc rokoch. Dodnes ich skúmame, učíme sa z nich a sú pre nás bezodnou studnicou inšpirácie.

Dôkazom toho je aj výstava „Poklady archeológov v prúde času“, ktorá je ukážkou prepojenia práce archeológov Východoslovenského múzea v Košiciach a dnešných majstrov umeleckého remesla – študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch.

Najvzácnejšie a najkrajšie archeologické nálezy z fondov múzea dopĺňame o študentské práce zamerané predovšetkým na výrobu replík významných archeologických nálezov z rôznych časových období, ktoré pochádzajú z územia Slovenska. V chronologickom rámci vám chceme priblížiť vývoj a život kultúr v našom regióne.

Prejdite sa v čase dobou kamennou, bronzovou i železnou a spoznajte životy Keltov a starých Germánov, ako aj Avarov a starých Maďarov, ktorí kedysi obývali územie Slovenska. Do stredoveku vás prenesú nálezy zo včasnostredovekého pohrebiska a repliky vrcholného stredovekého zbrojárskeho umenia. Zdobnosť neskorších dôb vám priblížia šperky a ozdoby šiat z 18. a 19. storočia. Široké spektrum techník umeleckého remesla nakoniec doplní ukážka originálnych návrhov i replík šperkov a zbraní z dielne hodrušskej školy. Digitálny audio sprievodca SmartGuide vám navyše prezradí rôzne zaujímavosti k vystaveným exponátom.

Nechajte sa strhnúť prúdom času a žasnite nad zručnosťou a umením majstrov dôb minulých i súčasných.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.