Historická účelová budova

do 17.10.2021

Keď sa pred miliardami rokov sformovala naša Zem, jej rozpálený povrch postupne chladol. Husté vodné pary začali kondenzovať a vytvárať prvé vodné plochy, ktoré neskôr dali zrod pravekým moriam a oceánom. Práve v nich sa začal formovať život tak ako ho poznáme. Spočiatku to boli len drobné jednobunkovce, prvé baktérie a sinice. Ale po čase sa jednotlivé bunky začali spájať a vytvárať prvé mnohobunkové organizmy. Po milióny rokov život v oceánoch prosperoval a vyvíjal sa do rozmanitých tvarov a farieb. Vznikli viaceré skupiny organizmov, ako napr. mäkkýše, článkonožce, hubky, koraly a mnohé iné.

Dnes tvoria moria a oceány 2/3 povrchu našej planéty a sú domovom nespočetného množstva živých organizmov. Mnohé z týchto organizmov si vytvára pevnú schránku z uhličitanu vápenatého. Či už ide o lastúry, ulity, koraly, morské hubky alebo schránky kôrovcov. Výstava  prezentuje pestrú paletu schránok morských organizmov. Na výstave možno vidieť nie len nádherne sfarbené mušle a ulity mäkkýšov tropických morí, ale aj pozoruhodné schránky morských hviezdic, ježoviek, kolónie koralov, hubiek a machoviek. Návštevníka určite upútajú panciere veľkých morských kôrovcov – homárov a langúst, ako aj čeľuste a zuby žralokov. Okrem súčasných živočíchov, výstava ponúka pohľad aj do dávnej minulosti prostredníctvom fosílií vyhynutých morských organizmov: amonitov, belemnitov a trilobitov.

Pri realizácii výstavy boli použité zbierky súkromných zberateľov (Slavomír Bacher, Róbert Zajac) a muzeálne zbierky VSM a SNM – Prírodovedné múzeum.

vstupné: 2€/1€