6.9.2022 sa na nádvorí Katovej bašty konala akcia s názvom „Pomôžme našim okrídleným susedom“, kde žiaci ZŠ Tomášikova vyrábali vtáčie búdky, ktoré podporia biodiverzitu v blízkosti Mlynského náhonu.

Akciu pripravila Správa mestskej zelene v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a o.z. Novozem. Vtáčie búdky, ktoré žiaci vyrobili  a pripravili budú vyvesené v okolí Mlynského náhonu.

Okrem vtáčích búdok sa v budú vyvesovať aj búdky pre netopiere. Tieto okrídlené cicavce, ktoré lovia hmyz je možné večer vídať v blízkosti Mlynského náhonu. Vtáčie búdky v mestskom prostredí nahradzujú dutinové stromy, ktoré sú často odstraňované  z dôvodu ohrozenia zdravia a života. Táto edukačná aktivita bola zameraná na mládež, aby spoznali možnosti zlepšenia stavu  životného prostredia v meste v ktorom žijú.

správu pripravil P. Krišovský

foto (P. Krišovský): Pomôžme našim okrídleným susedom