Project Description

Katova bašta a areál

Hrnčiarska 7

Pôvodný objekt Katovej bašty – barbakan Maľovanej brány vybudovali v druhej polovici l5. storočia. Posilňoval obranu mestskej brány a chránil prístup ku kráľovskému domu a radnici mesta. Začiatkom l6. storočia objekt prestavali. Zosilnili ho streleckými komorami a hlinenými násypmi, ktorými vyplnili priestor medzi komorami, čím nad nimi vznikla terasa bojového podlažia, ktorá znásobila palebnú silu objektu. Zachovalo sa 8 streleckých komôr, ktoré slúžili na paľbu z hákovníc. Podobu fortifikačného objektu  (nazývaného  Henker Rondel, Grosse Henker Rondel a Hencker bastión) zobrazujú výkresy a mapy opevnenia mesta zo l6.- l8.storočia. Koncom l8. storočia stratila Katova bašta svoj obranný charakter. Prebudovali ju a stala sa súčasťou cisársko-kráľovskej manufaktúry na výrobu klobúkov. V roku 1839 kúpila areál Katovej bašty rehoľa premonštrátov. Mestu ho vrátila v roku l911 a odvtedy bašta slúžila na bývanie. V roku l935 sa realizovala  jej adaptácia pre účely Východoslovenského múzea v Košiciach. V rokoch l940 – l943 sa uskutočnila prístavba repliky Rákocziho exilového domu z Rodosto, vybudovanej na staršom dome stojacom na severnej  strane bašty, ktorá zmenila charakter Katovej bašty do podoby, akú má dnes. Po  2.svetovej vojne ostali priestory Katovej bašty využívané ako depozity  múzea a neskôr aj ako priestory pre  jeho expozície a výstavy.

Prízemie objektu s unikátnym systémom streleckých komôr bolo pamiatkovo upravené v roku 2012 podľa projektu Otvorené zóny – Hrnčiarska ulica, realizovaného v rámci projektov Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. V súvislosti s pamiatkovou  úpravou streleckých komôr sa uskutočnili aj ich archeologický a stavebno-historický výskum. V jednej z komôr ( v komore č. 4) bola odkrytá jej pôvodná kamenná dlažba so žľabom  slúžiacim na odvod vody z nádvoria bašty do priekopy. V streleckých komorách je zriadená expozícia palných zbraní, ktorá chronologicky podáva vývoj palných zbraní od ich prvopočiatkov po 18. storočie s dôrazom na delostrelecké palné zbrane. Návštevník v nej uvidí originály i kópie streleckých mažiarov, ručnice, signálne mažiare, hákovnice, tarasnicu, kanón na delovej lafete s príslušenstvom, muníciu: kamenné i kovové delové gule.

Na poschodí sa nachádza tzv. Galéria bašta, kde sú inštalované rôzne umelecké výstavy.

V areáli Katovej bašty prebiehajú počas roka rôzne kultúrne akcie, napr. obľúbená Návšteva stredoveku, Noc v zajatí kata, ale aj podujatia organizované mestom, napr. Košické slávnosti vína, či Košický guláš.

Pondelok ZATVORENÉ
Utorok 9:00 – 17:00
Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 17:00
Piatok 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Nedeľa 9:00 – 17:00

Posledný vstup do kazemát a na výstavu je 30 minút pred uzatvorením múzea.