Project Description

Divízia

Hviezdoslavova 3

Budova divízie bola postavená v roku 1908. Po vojne v nej až do roku 1996 sídlilo vojenské veliteľstvo.

Rozhodnutie o stavbe nového vojenského veliteľstva podporilo mesto, keď darovalo pozemok na vtedajšom Námestí Františka Jozefa I. (dnešnom Námestí Maratónu mieru) v susedstve rovnomenných kasární. Predstavám armády najviac vyhovovala projektová štúdia budapeštianskeho staviteľa Jozefa Kausera vypracovaná v rokoch 1900-1904. Stavby sa v roku 1906 ujal Eugen Halmos, ktorý potom budovu vojsku prenajímal. Stavebné práce úspešne napredovali a 13. novembra 1908 bol objekt kolaudovaný.
Budova divízie bola navrhnutá veľmi progresívne, so širokým uplatnením železobetónových konštrukcií, čo bolo začiatkom storočia v Košiciach prevratnou novinkou. Za čias Rakúsko-Uhorska tu sídlilo veliteľstvo 6. armádneho zboru, za prvej Československej republiky veliteľstvo 11. divízie – odtiaľ aj názov budovy.

V súčasnosti je budova sídlom Košického samosprávneho kraja, expozície nášho múzea – Príroda Karpát a Storočia v umení môžete navštíviť vchodom na rohu budovy.

vstupné: cenník platný od 1.11.2022: — ČÍTAJ —

Pondelok ZATVORENÉ
Utorok 9:00 – 17:00
Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 17:00
Piatok 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Nedeľa 9:00 – 17:00

Posledný vstup do expozícií je 30 minút pred zatvorením múzea.