Project Description

Kostolík z Kožuchoviec

Areál Historickej účelovej budovy, Námestie Maratónu mieru 2

Pôvodne stál na mierne vyvýšenom teréne za obcou. Postavili ho v roku 1741 a zasvätili sv. Mikulášovi, biskupovi. Múzeum ho získalo v roku 1927 kúpou na základe dohody s gréckokatolíckym farským úradom a obcou Kožuchovce, ktorá v tom čase značne zničený objekt chcela zbúrať. Podarilo sa ho zachrániť spolu s interiérovým zariadením a v rokoch 1927 – 1928 znovu postaviť na nádvorí múzea v Košiciach, ako objekt prvého skanzenu ľudovej architektúry na Slovensku.

Táto trojpriestorová stavba s vežičkami nad svätyňou, hlavnou loďou a predsieňou (babincom), predsadenou strieškou a stĺporadím pri vstupe, je klasickým architektonickým typom drevených kostolíkov východného rítu, tzv. barokových – lemkovských kostolíkov z oblasti severovýchodného Slovenska. Kostolík je vo vnútri vyzdobený ornamentálnymi motívmi a výjavmi zo života Krista ako i z Posledného súdu. Nástenné maľby pochádzajú z roku 1785 a sú dielom neznámeho ľudového umelca. Cárske dvere, veľké ikony Krista, Panny Márie s Ježiškom a 12 ikon zobrazujúcich významné sviatky Panny Márie a Pána, pochádzajúce  z ikonostasu kostolíka, sú dnes súčasťou umelecko-historickej expozície. Súčasťou kostolíka boli aj dvojramenné maľované kríže, malé ikony rozvešané po stenách  a dvanásťramenný cínový luster na sviečky.

Kostolík je verejnosti sprístupnený na požiadanie. Vstupné: cenník platný od 1.11.2022: — ČÍTAJ —

Pondelok ZATVORENÉ
Utorok 9:00 – 17:00
Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 17:00
Piatok 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Nedeľa 9:00 – 17:00

Posledný vstup do kostolíka je 30 minút pred uzatvorením múzea.