Project Description

Miklušova väznica a Katov byt

Pri Miklušovej väznici 10

Miklušova väznica

Budova Miklušovej väznice situovaná v centre historického jadra mesta vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov pochádzajúcich z 13.-14. storočia. Od začiatku 17. storočia do roku 1911 budova slúžila ako mestská väznica. Legenda hovorí, že bola pomenovaná podľa krutého kata Mikluša, ktorý vraj v meste pôsobil za čias Františka II. Rákociho. My však dnes vieme, že v tomto období bol košickým katom Antonín Marsalek.  Najnovším výskumom sa  zistilo, že väznica bola v skutočnosti  pomenovaná podľa svojho správcu  Franza Miklóssyho, ktorý v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1861 – 1889. V druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia Košičania tento objekt nazývali  ľudovo “Miklós”, práve podľa F. Miklóssyho. V období 1. ČSR ju zasa volali v poslovenčenej podobe “Mikuláš”. Po roku 1911 dostalo väznicu ako sklad Hornouhorské múzeum. Objekty dôkladne rekonštruovali až v rokoch 1940-1942. V priestoroch upravených pre expozičné účely si Východoslovenské múzeum vyinštalovalo svoje exponáty.

Katov byt vybudovali pravdepodobne v druhej polovici  17. storočia nad starou hradbovou uličkou, v úrovni druhého podlažia hradbovej veže kolárskeho cechu, ktorá sa stala jeho súčasťou. S väznicou bol,  nevedno od kedy,  prepojený krytou pavlačou postavenou nad  jej dnes už zbúraným dvorným krídlom. V objekte býval košický kat. V roku 1804 kúpila  Katov byt od mesta  kalvínska cirkev. V druhej polovici 20. storočia sa objekt stal súčasťou expozície Východoslovenského múzea a zariadili ho dobovým nábytkom. Po zrušení expozície v deväťdesiatych rokoch bola v rokoch 2008-2009 zrealizovaná rekonštrukcia objektu, po ktorej bola 30.9.2009 verejnosti sprístupnená nová expozícia Katov byt.

V súčasnosti je v objekte Miklušovej väznice a Katovom byte inštalovaná expozícia Košické storočia.

Vstupné: cenník platný od 1.11.2022: — ČÍTAJ —

Pondelok ZATVORENÉ
Utorok 9:00 – 17:00
Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 17:00
Piatok 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Nedeľa 9:00 – 17:00

Posledný vstup do expozície je 30 minút pred uzatvorením múzea.