Dom remesiel

od 13.5.2023

Precíznosť starých majstrov zhmotnená v kove. Z dejín zámočníkov v Košiciach.

Výstava prezentuje písomnosti a iné cechové artefakty zámočníkov, ktorí nemali samostatný cech a zväčša sa spájali s viacerými príbuznými odvetviami do jedného cechu. V roku 1461 vznikol v Košiciach cech zámočníkov, ostrohárov, mečiarov a výrobcov pancierov. Od 16.-17. storočia boli košickí zámočníci združení s ostrohármi, hodinármi a puškármi. Výstava tak popri zámočníckych výrobkoch, zastúpených najmä dômyselnými zámkami a kľúčmi z rôznych období prezentuje aj výrobky ostrohárov a puškárov.

Na výstave návštevníci spoznajú zbierkové predmety z viacerých fondov – cechov a remesiel, cechového archívu, militárií, kovolejárstva a historickej tlače.

vstupné: aktuálny cenník