Dom remesiel

29.6.2021 – 19.9.2021

Remeslá voňajúce drevom

Výstava prezentuje drevospracujúce remeslá v Košiciach v období od stredoveku  po začiatok 20. storočia. Predstavuje ich vývoj od cechových spoločenstiev, ktoré tvorili tesári, stolári, debnári a kolári až po počiatky priemyselnej výroby produktov z dreva a jeho spracovania  na pílach. Návštevníka môžu upútať písomnosti a insígnie jednotlivých cechov, medzi ktoré patrili daňové knihy, či knihy tovarišov, ktorí absolvovali  vandrovku u košických majstrov, cechové truhlice, vandrovné knižky, ale aj množstvo dobových nástrojov slúžiacich na prácu s drevom. Unikátom je prezentácia nálezu železných sekier z Mlynského jarku, ktoré pochádzajú zo 17. storočia. Zaujímavosťou sú aj dobové účty košických drevospracujúcich a nábytkárskych firiem z konca 19. a začiatku 20. storočia a taktiež stoličky pochádzajúce z košickej stolárskej dielne.

vstupné: 1€