Reštaurovanie oltárneho celku sv. Petra a sv. Pavla

Cieľom projektu je kompletné zreštaurovanie vzácneho, umelecko-historicky jedinečného artefaktu vývoja umenia na území súčasného Slovenska, dokumentujúceho obdobie renesancie a baroka, a jeho prezentácia domácim i zahraničným návštevníkom v stálej expozícii Východoslovenského múzea – Storočia v umení.

Projekt reštaurovania architektúry hlavnej skrine – archy oltára sv. Petra a Pavla je záverečnou fázou záchrany vzácneho, umelecko-historicky jedinečného artefaktu vývoja umenia na území súčasného Slovenska, dokumentujúceho obdobie renesancie a baroka. Nakoľko reštaurovanie celého oltára bol rozsiahly, časovo a finančne náročný projekt bolo reštaurovanie rozdelené na štyri etapy. Reštaurovanie sa realizovalo aj s podporou Fondu pre podporu umenia MK SR, v časovom horizonte  2014 – 2021.

Prvá etapa – reštaurovanie centrálneho obrazu oltára Sv. Petra a Pavla bolo realizované v r.2014. II. etapa – reštaurovanie tabuľovej maľby z nadstavca oltára s výjavom Panny Márie bola zrealizovaná v r.2016. Tretia etapa – reštaurovanie tabuľových malieb krídel sa realizovala v r. 2017. Štvrtá (záverečná) etapa – reštaurovanie architektúry nadstavca, architektúry oltárnej skrine a predely s výjavom Poslednej večere bola plánovaná na r. 2018 – 2021.

Nakoľko išlo v tejto etape o časovo náročné práce rozdelili sme ju na tri fázy. V prvej fáze (2018-2019) sa realizovalo reštaurovanie predely s tabuľovou maľbou s výjavom Poslednej večere, v druhej fáze (2019 – 2020) sa zreštaurovala architektúra nadstavca oltára. V tretej záverečnej fáze (2020 – 2021) záverečnej etapy sa realizovalo reštaurovanie architektúry oltárnej skrine – archy.

Zreštaurovaný oltár sa po ukončení prác stal opäť súčasťou stálej expozície Východoslovenského múzea Storočia v umení.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

protokol o priebehu konzervátorských a reštaurátorských prác: Panel VSM