Reštaurovanie oltárneho celku sv. Petra a sv. Pavla

Cieľom projektu je kompletné zreštaurovanie vzácneho, umelecko-historicky jedinečného artefaktu vývoja umenia na území súčasného Slovenska, dokumentujúceho obdobie renesancie a baroka, a jeho prezentácia domácim i zahraničným návštevníkom v stálej expozícii Východoslovenského múzea – Storočia v umení.

Východoslovenské múzeum v Košiciach spravuje vo svojich zbierkach rozsiahlu kolekciu sakrálneho umenia a jednou z jeho vzácnych zbierok je aj neskororenesančný oltár sv.Petra a sv.Pavla od neznámeho autora, z neznámej spišskej lokality, datovaného do rokov 1650 – 1700. Oltár múzeum do svojich zbierok získalo darom od Dr. Alexandra Párvyho, spišského biskupa, ktorý vykonával túto funkciu  od r.1904 až do svojej smrti v r. 1919. Toto dielo patrí k starým zbierkovým fondom a múzeum ho získalo niekedy v prvých desaťročiach svojej existencie. Oltárny celok s bohatou rezbárskou architektonickou výzdobou a štyrmi tabuľovými maľbami. V arche s hlavným výjavom – postavami apoštolov sv. Petra a sv. Pavla, v štíte s vyobrazením Sedembolestnej Panny Márie so siedmymi výjavmi jej bolestí (Obriezka malého Ježiša, Útek do Jeruzalemu, Dvanásťročný Ježiš v chráme, Nesenie Kríža – sv.Šimon, Skupina Ukrižovania – Kristus umiera na kríži, Snímanie s Kríža a Ukladanie do Hrobu), na oltárnych krídlach s námetmi ukrižovania Sv. Petra a sťatia Sv. Pavla a s predelou s výjavom Poslednej večere.

Nakoľko ide v tomto projekte o rozsiahle, časovo a finančne náročné zásahy bolo reštaurovanie celého Oltára sv. Petra a Pavla rozdelené na štyri etapy:

  • Prvá etapa (2014) – reštaurovanie centrálneho obrazu oltára Sv. Petra a Pavla (s finančnou dotáciou MK SR)
  • Druhá etapa (2016) – reštaurovanie tabuľovej maľby nadstavca oltára (s finančnou podporou FPU)
  • Tretia etapa (2017) – reštaurovanie tabuľových malieb krídel (s finančnou podporou FPU)
  • Štvrtá etapa (2018) – reštaurovanie predely s výjavom Poslednej večere (s finančnou podporou FPU)

Z dôvodov rozsiahlosti a časovej náročnosti bola IV. etapa rozdelená na tri fázy.

  1. reštaurovanie predely (2018 – 2019)
  2. reštaurovanie architektúry nadstavca (2019 – 2020)
  3. reštaurovanie architektúry archy. (2020 – 2021)

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.