Sv. Martina ubdarúva žobráka

Simonn Reiter

1686 Spišská Kapitula

 

Súsošie sv. Martina na koni, mečom si deliaceho plášť pre žobráka, až naturalisticky zobrazeného mrzáka postihnutého vredmi, pochádza z už neexistujúceho oltára sv. Martina, z katedrálneho kostola v Spišskej Kapitule. Na chrbtovej, vyhĺbenej strane sv.Martina je datovanie aj poznámka o tom, že dielo vytvoril Simon Reiter. Je to jedno z mála autorizovaných diel v zbierkach múzea, kam sa dostalo začiatkom 20. storočia po puristickej regotizácii kostola. Múzeu ho daroval biskup Dr. Alexander Párvy (spišský biskup v rokoch 1904 – 1919). Aké ďalšie diela dopĺňali celý oltár nevieme, ale súsošie bolo určite ústredným výjavom oltárnej skrine. Súsošie je silne zviazané so starou rezbárskou tradíciou spišského regiónu a motív sv. Martina a žobráka nie je tiež ojedinelý. Podobné súsošia zdobili kostoly v patrocíniu sv. Martina, obľúbeného barokového svätca , napríklad aj v Bratislave a v cudzine v rakúskom Mattigu.