Na čo sa tešiť

Na dvoch podlažiach výstavných miestností Vám múzeum ponúka reprezentatívny výber zbierkových predmetov, chronologicky a tematicky koncipovaných do expozičného celku zachytávajúceho vývoj umenia a umeleckých remesiel v jednotlivých slohových obdobiach. Rozsiahla inštalačná plocha umožnila bohaté zastúpenie všetkých druhov výtvarného umenia a umeleckých remesiel, od architektonických článkov a faksimílií nástených malieb až po miniatúry v plastike a maľbe, sakrálne, profánne i rustikálne umenie, ale predovšetkým umožnila vystaviť diela, ktoré doposiaľ pred očami laickej verejnosti boli ukryté v depozitároch a reštaurátorských dielňach.

Súčasťou expozície je dobová lekáreň, kde návštevníka upútajú vzácne stojatky z čierneho hyalitového skla, ktoré sa používali na uchovanie liečiv a rozličných prípravkov.

Národopisná časť expozície verne zobrazuje ľudový interiér z Abova, vzácne figurálne úle, súsek na uskladnenie obilia a ľudové plastiky.

Vstupné

STOROČIA V UMENÍ
študenti ZŠ, SŠ, VŠ 2,00
dôchodcovia do 70 rokov 2,00
dospelí 3,00
rodinná vstupenka 5,00
deti predškolského veku 1,00
dôchodcovia nad 70 rokov 1,00
držitelia preukazu ZŤP 1,00

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné: 1€

STOROČIA V UMENÍ + PRÍRODA KARPÁT
študenti ZŠ, SŠ, VŠ 4,00
dôchodcovia do 70 rokov 4,00
dospelí 4,00
rodinná vstupenka 7,00
deti predškolského veku 2,00
dôchodcovia nad 70 rokov 2,00
držitelia preukazu ZŤP 2,00

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné: 2

Fotogaléria