Návštevný poriadok VSM

Návštevný poriadok múzea nám pomáhajú strážiť STRÁŽCOVIA PORIADKU