Svadobná truhlica

1700 – 1710, Uhorsko (Slovensko) 

 

Drevená svadobná truhlica bola zhotovená neznámym majstrom na začiatku 18. storočia pravdepodobne na území dnešného Slovenska. Je zdobená rezbou, polychrómiou a maľbou. Hlavný úložný priestor, ktorý sa uzatvára vekom, je doplnený o zásuvku v čele spodnej časti truhlice. Múzeum tento predmet získalo kúpou v roku 1910. Zaujímavosťou truhlice sú tri maľované výjavy s náboženskou tematikou na čelnej strane truhlice: sv. Zuzana, sv. Anna, sv. Štefan. 

Podľa legiend bola Zuzana dcérou kňaza Gabina, údajného brata pápeža Gaia a bratranca cisára Diokleciána. Zuzana odmietla ponuku na sobáš s cisárovým synom. Cisár za ňou poslal svojich dvoranov, aby ju presvedčili. Ona však presvedčila aj ich, aby sa stali kresťanmi. Dioklecián poslal jedného zo svojich najvernejších ľudí, Juliána, aby rázne zakročil. Dvorania so svojimi rodinami boli upálení na smrť. Zuzane a jej otcovi sťali hlavu. Zavraždili ju v ich vlastnom dome, ktorý ležal neďaleko pápežovho domu. Atribúty: palma, meč, kniha. 

Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý podstúpil za neho mučenícku smrť. Podľa tradície bol jeden z diakonov, ktorých ustanovili apoštoli, aby pomáhali helénskym vdovám v jeruzalemskej komunite. O jeho živote sa píše v Skutkoch apoštolov. Štefan ponúkol nový výklad Mojžiša a Božieho slova v Ježišovom mene. Jeho protivníci ho obžalovali za odmietnutie Mojžišovho zákona. Štefana vyviedli z Jeruzalema a ukameňovali ho na smrť. Kým ho kameňovali on sa modlil k Ježišovi za to, aby jeho mučiteľom nezapočítal tento hriech. Atribúty: kameň, kniha, odev diakona. 

Podľa tradície sa rodičia Panny Márie nazývali Joachim a Anna. Sväté písmo nikde neuvádza ich mená. Prvá zmienka o nich sa nachádza v apokryfnom Protoevanjeliu sv. Jakuba. Podľa tohto spisu bol Joachim bohatým, no aj veľmi zbožným a dobrým mužom. Boli bezdetní, čo ich veľmi trápilo. Až keď boli vo vyššom veku, Anna porodila dcéru, ktorej dali meno Mária. Narodenie dcéry vyvolalo v ich okolí veľký údiv. Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Pánovi v chráme. Svätá Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich. Často býva zobrazovaná v dlhých šatách, s hlavou zahalenou závojom a niekedy s malou Máriou na rukách. Atribúty: kniha, ľalia.