SVÄTOMIKULÁŠSKA SLÁVNOSTNÁ LITURGIA

Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša pozývame na slávnostnú liturgiu do kožuchovského kostolíka.

Celebruje vladyka Cyril Vasiľ.

Na konci liturgie bude udelené pomazanie olejom sv. Mikuláša.

Zvuk a obraz zo svätyne bude prenášaný na veľkoplošnú obrazovku na dvor.

9. decembra 2023 o 16:00, areál Historickej účelovej budovy (Námestie Maratónu mieru 2, vstup do dvora cez bránu zo Strojárenskej ul.)

Pre účastníkov liturgie bude po skončení možnosť prehliadky krás baroka, renesancie a výstavy o Tatrách za zvýhodnené vstupné. Budovu budeme v tento výnimočný deň zatvárať o 18:00.

Tešíme sa na vás!