Galéria Baníckeho múzea, Rožňava

12.3.2024 – 23.8.2024

Sovy často vnímame ako záhadnú a zároveň fascinujúcu skupinu vtákov. Považujeme ich za dravcov, ktorí sú aktívni najmä počas noci a za súmraku. Obdivujeme ich výborný zrak či neuveriteľne tichý let. Fascinujú nás nielen výzorom, ale rovnako často až strašidelnými zvukmi. Sovy pre nás symbolizujú najmä múdrosť a túžbu po vzdelaní.

Výstava V moci noci prezrádza návštevníkom o chránených druhoch sov však omnoho viac. Dozvedia sa, ako vysoko adaptabilný živočích sova je a že je schopná žiť vo veľmi rôznorodých podmienkach okolitého prostredia. Výstava poskytuje množstvo zaujímavých a často nečakaných informácií o ich živote, hniezdení, potrave či o typických výzorových znakoch jednotlivých druhov sov. „Cieľom výstavy je priniesť širokej verejnosti a deťom viac poznatkov o tom. aké druhy sov žijú okolo nás, kde žijú, ako ich môžeme nájsť a počuť. Chceme priniesť trochu prirodzeného prostredia sov z miesta, kde žijú do mesta, do múzea, do priestorov galérie a predstaviť ich reálny výzor, sfarbenie a veľkosť pomocou exponátov. Veríme, že výstava návštevníkov obohatí o nové poznatky zo života sov a poteší milovníkov prírody,“ uviedol autor výstavy RNDr. Miroslav Dravecký. V neposlednom rade výstava poukazuje na potrebu ochrany sov zo strany človeka, keďže práve on je svojou každodennou činnosťou jej najväčšou priamou či nepriamou hrozbou. Všetky sovy sú dnes chránenými druhmi v zmysle platnej legislatívy o ochrane prírody. Samotná realizácia výstavy bola podporená projektom Fondu na podporu umenia Monitoring horských druhov sov vo Volovských vrchoch – od terénneho výskumu k muzeálnej výstave.