Vojnový album. Jenő Lesskó Belehrad (1915 – 1916)

Východoslovenské múzeum v Košiciach v roku 2019 vydalo publikáciu: Vojnový album. Jenő Lesskó Belehrad/ 1915 – 1916, ktorá predstavuje výsledok výskumu autorskej dvojice: Mgr. Martina Jarinkoviča, PhD.,  a Mgr. Viktora Szabóa.

Trojjazyčná publikácia prináša vzácne, dosiaľ nepublikované fotografie z albumu košického rodáka Dr.  Jenőa (Eugena) Lesskóa, ktorý v období prvej svetovej vojny pôsobil ako vojenský lekár na všetkých frontoch, kde bola nasadená rakúsko-uhorská c. a k. armáda. Na prelome rokov 1915/1916, v období zavádzania rakúsko-uhorskej okupačnej správy v porazenom Srbsku, sa Lesskó ocitol v srbskej metropole Belehrad. Z tohto obdobia pochádza jeho unikátny album obsahujúci 24 fotografií, ktorý je dnes súčasťou zbierkového fondu  Historická fotografia Východoslovenského múzea v Košiciach. Album okrem autorovho portrétu,  pohľadov na ničivú silu vojny a utrpenie zajatcov prináša aj zábery viacerých dnes už neexistujúcich architektonických monumentov v podobe stavebných objektov, či pamätníkov a dokladuje aj spoločenské dianie v okupovanom meste. Tieto doteraz neznáme a nepublikované fotografie predstavujú originálny záznam atmosféry okupovaného Belehradu, ktorý je mimoriadne zaujímavým svedectvom o jednej dobe a jej podobách. Publikácia okrem fotografií obsahuje aj výsledky archívneho výskumu autorov, ktoré prinášajú životopis košického rodáka s dôrazom na jeho vojenskú kariéru v období prvej svetovej vojny, odborné uvedenie do situácie v okupovanom Belehrade a údaje o samotnom albume. Každá fotografia je opatrená dôkladným popisom umožňujúcim orientáciu pre čitateľa, pričom z textov sa čitateľ môže dozvedieť i netušené informácie, napr. o tom, že architektonický ráz Belehradu dotváral aj rodák z Prešova. Hodnota publikácie spočíva aj v tom, že zároveň približuje zabudnutý osud jedného človeka vo vojne, ku ktorému sme sa dopátrali práve vďaka svedectvu v podobe výsledkov jeho fotografickej záľuby. Táto skutočnosť svedčí okrem iného o tom, že žiadna, ani tá najmenšia kreatívna činnosť človeka nie je zbytočnou, či márnou, pretože výsledok tejto tvorivej aktivity v podobe, hoc aj takého malého albumu ako je Lesskóov svojho tvorcu zvečňuje a uchová v pamäti budúcich pokolení.  Zároveň vďaka tomuto projektu dopĺňame jeden z príbehov Veľkej vojny, ktorý nielenže presahuje horizont nášho mesta, či Slovenska, ale zároveň spája dva zdanlivo vzdialené body na mape Európy:  Košice a Belehrad.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.