Voľný vstup do kostolíka z Kožuchoviec (DEKD 2022)