0 Euro Souvenir VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH – 150. výročie založenia

EEAP 2022-3, EEAP 2022-4

Náklad: 2 x 5000 ks (z toho 500 ks reprezentačné vydanie), cena: 3,- €

Limitované a číslované reprezentačné vydanie 500 kusov (čísla 101 – 600), cena: 15,- €

Termín predaja: 7.5.2022

Miesto predaja: Historická účelová budova VSM, Námestie maratónu mieru 2 v Košiciach

Začiatok predaja: od 9:00

Spôsob predaja: osobný predaj

Predajný limit:

  • reprezentačné vydanie – 2 ks/osoba
  • čísla do 1000 – 2 ks/osoba
  • ročníkové čísla (1900-2022) – 1 ks/osoba
  • ostatné čísla sú bez predajného limitu na osobu

Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predajca si vyhradzuje právo v priebehu predaja upraviť podmienky predaja.


Predaj Euro Souvenir bankoviek Východoslovenské múzeum v Košiciach – 150. výročie založenia bude len priamy. Východoslovenské múzeum v Košiciach nebude prijímať žiadne telefonické a e-mailové objednávky.

Prosíme o dodržiavanie pokynov organizátora.

Za pochopenie ďakujeme.