areál Katovej bašty

23.2. – 20.5.2023

Možnosť maľovať na sklenené výklady funkčného muzeálneho projektu chápu autori ako spôsob rozvoja verejných priestranstiev a inštitúcie vzdelanosti prostredníctvom umeleckých intervencií etablovaných aj začínajúcich umelcov, ktoré prinesú do vybraných objektov umenie verejne dostupné každému. Sprievodné historické texty rozširujú aspekt projektu o podporu vzdelávania a cestovného ruchu. Ilustrácie na výkladoch rôznych prevádzok sú populárnou alternatívou dekorácie verejného priestoru. Ich primárnym poslaním je estetický zážitok, autori „našich“ výkladov rozvíjajú možnosť využiť tieto diela aj vo vzdelávacej rovine. Témy priradené k ilustráciám priamo nadväzujú na významné udalosti späté s dejinami Východoslovenského múzea v Košiciach a dejinami mesta Košice aj v kontakte širších historických súvislostí. Výklady histórie prinášajú edukáciu, ktorá nie je viazaná na interiér. Výjavy zachytené očami súčasných umelcov poskytnú hravú formu výuky dejín pre obyvateľov a návštevníkov mesta, návštevníkov Východoslovenského múzea, širokú verejnosť a marginalizované skupiny.

Hlavným výstupom sú ilustrácie na sklenených tabuliach vytvorené bezpečnými a jednoducho umývateľnými farbami. Historický kontext ilustrácií sa delí na dve základné roviny – obsahovo i vizuálne. Výklady vo vnútornom objekte múzea (kazematy Katovej bašty) budú obsahovať históriu Východoslovenského múzea, výklady smerom na Hrnčiarsku ulicu budú reprezentovať dejiny mesta Košice optikou nešťastných udalostí. K ilustráciám sú pripravené historické texty, ktoré populárno-náučnou formou budú sprevádzať každú udalosť a budú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku v textovej i zvukovej forme na webe. Autori pripravujú aj komentované prehliadky.

UMČO – občianske združenie, ktoré sa zameriava na spájanie umelcov a komunity, na podporu kreativity v každodennom živote prostredníctvom širokého spektra aktivít a podujatí.

Melcore (Mgr.art. Pavol Červeniak) – absolvent košickej fakulty umení; vizuálny čarodej a moderný mág, venuje sa ilustrácii, ručnej a digitálnej kresbe, maľbe, grafike, inštalácií, dôležitým elementov jeho tvorby je poľudšťovanie umeleckých objektov a otvorený prístup k živému umeniu

mr.fantasy (Adam Hrehor) – študent druhého ročníka grafiky a experimentálnej tvorby na fakulte umení TUKE; venuje sa maľbe

J.MaTeO (Jiří Mateja) – písmomaliar, kaligraf, konštruktér čiar a tvorca designov

Tento projekt je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

foto: Martin Varga