Historická účelová budova

10.6.-18.7.2021

Výtvarné spektrum Košického kraja

Výstava je prezentáciou výberu najlepších  diel súčasnej výtvarnej tvorby autorov z Košického kraja. Ponúka široké spektrum diel rôzneho tematického zamerania a žánrovej rozmanitosti – v grafike, maľbe, priestorovej aj digitálnej tvorbe. Hlavným organizátorom podujatia je Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie KSK.