Historická účelová budova

24.5.-26.6.2022

Výstava je prezentáciou výberu najlepších  diel súčasnej výtvarnej tvorby autorov z Košického kraja. Organizátorom súťaže je Centrum kultúry Košického kraja.