Vyznamenanie od prezidenta republiky

Dňa 20. novembra 1972 udelil prezident Československej socialistickej republiky armádny generál Ludvík Svoboda „za rozvoj slovenskej kultúry a priekopnícku prácu pri budovaní socialistického múzejníctva“ Východoslovenskému múzeu (VSM) v Košiciach štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. Vyznamenanie odovzdal vtedajšiemu riaditeľovi VSM Štefanovi Pažurovi minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky, básnik a prekladateľ Miroslav Válek.

Vyznamenanie Za vynikajúcu prácu bolo založené vládnym nariadením č. 30/1951 Sb. zo dňa 3. apríla 1951, ktoré zároveň zakladalo ďalšie tri rady (Rad socializmu, Rad republiky a Rad práce) a tri vyznamenania (Zlatá hviezda hrdinu práce, Za zásluhy o výstavbu a Za statočnosť). Podľa stanov z rovnakého roku bolo vyznamenanie Za vynikajúcu prácu určené osobám (v praxi však aj kolektívom a podnikom), ktoré sa „trvalými mimoriadnymi výkonmi stali vzorom v plnení pracovných úloh a získali ďalších pracovníkov pre ich nasledovanie, alebo tým, ktorí svojou vynikajúcou činnosťou prispeli k rozvoju vedy, kultúry alebo techniky“. Vyznamenanie Za vynikajúcu prácu udeľoval prezident republiky a administratívne záležitosti spravovala a vybavovala Kancelária prezidenta ČSSR.

Autorom výtvarného návrhu tohto vyznamenania bol český akademický sochár a medailér Josef Brůha a stuhu vyznamenania navrhol český textilný výtvarník a zakladateľ českej školy tapisérie Antonín Kybal.

(autor: V. K.)