ZAČLEŇOVANIE KOŠÍC DO ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY (1918-1919)

Prednáška predstaví kľúčové košické udalosti dvoch dynamických rokov začleňovania nášho mesta do formujúcej sa Československej republiky. Venuje sa prvému vojenskému obsadeniu Košíc československou brannou mocou v posledných dňoch roku 1918, kreovaniu mestskej samosprávy a vojenských a bezpečnostných zborov počas zimných a jarných mesiacov roku 1919. Ďalšími dramatickými udalosťami bojov o Košice boli udalosti vojenskej intervencie maďarských boľševikov a ich experimentu Slovenskej republiky rád, ktorý našťastie trval iba jediný mesiac. Atmosféra tejto historickej etapy mesta Košice ostala zachytená na nepočetných vzácnych fotografiách a v ukážkach dobovej propagandy, ktoré budú predstavené v obrazovej prezentácii prednášky.

21. septembra 2023 o 16:00 v Historickej účelovej budove (Námestie Maratónu mieru 2)

prednášajúci: Vojtech Kárpáty