Zaži barok – katalóg k expozícii

Exkluzívny katalóg k expozícii Zaži barok prináša okrem systematického súpisu vzácnych zbierok, ktoré sú prevažne východoslovenskej proveniencie, aj odborný náhľad na jeden z najvýraznejších európskych slohov v dejinách umenia. Dvojjazyčnú publikáciu (SJ, AJ), zostavenú bývalým riaditeľom Východoslovenského múzea v Košiciach PhDr. Robertom Pollákom, tvoria okrem profesionálnych fotografií i detailné a pútavé popisy jednotlivých exponátov. Kvalitná tlač, premyslený koncept, podmanivý grafický dizajn a v neposlednom rade poučené texty odborných pracovníkov VSM (Mgr. Ivana Havliceho, PhDr. Roberta Polláka a kolektívu kurátorov) robia z uvedenej publikácie nielen vedecký, ale aj umelecký artefakt.

Autori: Mgr. Ivan Havlice, PhDr. Robert Pollák a kolektív kurátorov Východoslovenského múzea v Košiciach

Odborné konzultácie: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., Mgr. Eva Hasalová

Fotografie: Gabriel Bodnár a Digitalizačné centrum múzea SNP v Banskej Bystrici, Ústav technológií a inovácií, s.r.o.

Preklady textov do angličtiny: Vertere, s.r.o.

Zostavovateľ katalógu: PhDr. Robert Pollák

Zodpovedný redaktor: PhDr. Ing. Dominik Béreš, MBA, LL.M

Grafická príprava: Mgr. art. Marek Gregorovič, Hi-Reklama, s.r.o.

Vydalo: VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH