Na čo sa tešiť

Barok je označenie posledného univerzálneho umeleckého slohu Európy, ktorý v 17. a 18. storočí zasiahol všetky umelecké prejavy. V jednotlivých kultúrnych oblastiach, vrátane územia dnešného Slovenska sa po manierizme rozvíjal s istými časovými i tvarovými odchýlkami. Charakterizovala ho snaha o obrodu monumentálnej formy, iluzívnosť a stieranie hraníc medzi umeleckými druhmi. Staval na  teatrálnosti, pompéznosti ale i emotívnosti, prejavujúcej sa napríklad v dynamike pohybu a svetelných kontrastov. Expozícia prezentuje predovšetkým diela východoslovenskej proveniencie, ale aj niekoľko importov. Badať v nich dobovo príznačnú pluralitu viacerých umeleckých štýlov, no najviac vynikajú prieniky klasicizujúceho baroka a prvkov nastupujúceho rokoka.

Expozícia je zostavená výlučne z vlastných zbierok Východoslovenského múzea. Jedným z najzaujímavejších exponátov bude zreštaurovaný oltár Proroka Daniela z už neexistujúceho kostola v Dúbrave, alebo súsošie Sv. Martina a žobráka zo Spišskej kapituly.

Myšlienkou projektu je moderná prezentácia a príťažlivé inštalácie zbierok remesla, výtvarného umenia, spoločenského i náboženského života danej doby. Expozícia má za úlohu vtiahnuť návštevníka priamo do príbehu a harmonicky skĺbiť výnimočné zbierky s moderným zážitkom. Rovnako tak, ako aj samotný barok bol založený na teatrálnosti, pompéznosti, emotívnosti či svetelných kontrastoch.

Expozíciu finančne podporil Košický samosprávny kraj.

Vstupné: cenník platný od 1.2.2024: — ČÍTAJ —

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné.

Fotogaléria

foto: UTAI