Historická účelová budova

do 3.10.2021

Výstava Zbrane a zbroj bronzovej doby vás zavedie do sveta militárií, pochádzajúcich z jednej najúchvatnejších období nášho dávnoveku. Priblíži najvýznamnejšie nálezy zbraní z územia východného Slovenska od konca 3. tisícročia až po prvé storočia 1. tisícročia pred Kr. – najstaršie ešte vyrábané z tradičných surovín kameňa a kostí, neskôr z medzi a nakoniec z bronzu, z ktorého sa  odlievali dýky, meče, hroty kopijí, bojové sekery, sekeromlaty i symbolické vojenské čakany. Mnohé z nich sú skvelými majstrovskými a nezriedka i umeleckými výrobkami, najmä tie, ktorými sa honosili elitní bojovníci a náčelníci vojenských družín z radov rodovej aristokracie. Pre túto spoločenskú elitu sa vyrábali i dovážali prilby a panciere, ba dokonca aj bojové vozy.

Zbrane boli neodmysliteľnou súčasťou života človeka, nástrojmi lovu, nevyhnutnej obrany i vojenských útokov. Niektoré sprevádzali človeka v hrobe, iné zámerne ukryl zo strachu pred ich stratou, alebo obetoval prírodným božstvám. Nezriedka ich stratil, možno aj zahodil alebo prišiel o ne pri bojových stretoch s nepriateľom. Dlhé stáročia ležali v zemi, osamotene i vedno s inými pamiatkami materiálnej kultúry, ako výrečné a jedinečné svedectvá dávnych vekov. Časť z nich človek po dlhšom čase objavil. Mnohé našiel iba úplne náhodne, iné už pri cielenom vyhľadávaní a výskume, aby ich mohol ďalej skúmať, spoznávať a obdivovať.

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

vstupné: 2€/1€

video prezentácia výstavy vďaka TV Košice: https://www.tvkosice.sk/video/602ab93d0995b4f56466b7d9