Okno do múzea – militárie

Prvý tlačený katalóg múzea z roku 1903 a najstaršie zbierky.

Čítaj viac

Okno do múzea – militárie

Prvý tlačený katalóg múzea z roku 1903 a najstaršie zbierky.

Čítaj viac

Poklad z Trhovišťa

Jedinečný nález prílb z mladšej doby bronzovej prostredníctvom komornej výstavy.

Čítaj viac

Poklad z Trhovišťa

Jedinečný nález prílb z mladšej doby bronzovej prostredníctvom komornej výstavy.

Čítaj viac

Karol Plicka. Obraz a pieseň

Tvorba Karola Plicku.

Čítaj viac

Karol Plicka. Obraz a pieseň

Tvorba Karola Plicku.

Čítaj viac

Grafika impresionistov

Grafická tvorba impresionistov.

Čítaj viac

Grafika impresionistov

Grafická tvorba impresionistov.

Čítaj viac

Ján Pástor. Príbehy archeológa z múzea.

Spoznajte archeológiu očami Jána Pástora.

Čítaj viac

Ján Pástor. Príbehy archeológa z múzea.

Spoznajte archeológiu očami Jána Pástora.

Čítaj viac