Konzervovanie modrotlačových foriem

20 decembra, 2023|0 Comments

Konzervovanie modrotlačových foriem Názov projektu: Konzervovanie modrolačových foriem V roku 2021 sme z depozitára fondu národopisu Východoslovenského múzea v Košiciach previezli 71 ks modrotlačových foriem do reštaurátorských a konzervátorských dielní na základe schváleného

Expozícia Zaži Gotiku

24 marca, 2023|0 Comments

Expozícia Zaži Gotiku Európsky fond regionálneho rozvoja Názov projektu Expozícia Zaži Gotiku Prijímateľ Východoslovenské múzeum v Košiciach Kód projektu ITMS2014+ 302071BST8 Riadiaci orgán/ sprostredkovateľský orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja