Dom remesiel

30.1.2024 – 14.4.2024

Koleso už tisíce rokov pomáha ľuďom uľahčiť si prácu. Je symbolom pokroku a geniálnym vynálezom, ktorý hýbe svetom. Motív kolesa, kruhu, točenia je v tradičnej kultúre všadeprítomný. Ornamenty, výšivky, hrnčiarsky kruh, košikárstvo, drotárstvo, ale aj ľudový tanec či v kolobehu času sa opakujúce výročné zvyky. Rozmanitosť foriem úžitkových predmetov a zároveň nápaditosť a dôslednosť predchádzajúcich generácií tvorcov je hlbokým inšpiračným zdrojom aj pre súčasných mladých dizajnérov a výrobcov.

Nesmrteľná drevená hračka nesie v sebe jednoduchosť, prostotu, vychováva k trvalým hodnotám a úcte. Výstava prezentuje tradičnú drevenú hračku v troch líniách – minulosť (múzejné exponáty), súčasnosť (majstri výrobcovia) a budúcnosť (umelecké školy, dizajnéri). Kurátorka výstavy Andrea Rolková približuje jej obsah slovami: „Pozrieme sa, ako s motívom kolesa pracovali v oblasti hračiek naši predkovia a ako túto tému uchopujú tvorcovia dnes. Súčasný život je ovplyvnený globalizáciou, stresom a vyčerpávaním prírodných zdrojov. Aj na poli výroby hračiek sme svedkami prílevu množstva výrobkov rôznych materiálov, farieb, funkcií i interaktívnych riešení. Drevené hračky však ponúkajú oveľa viac. Zamatová hladkosť dreva spolu s dômyselným riešením býva účelná dlhé roky a hračka sa dedí z generácie na generáciu.“